top of page
Groepsverzekering
De groepsverzekering Aanvullend pensioen als beloning

Deze groepsverzekering is een aantrekkelijke oplossing om uw financiële toekomst veilig te stellen. Dankzij een aanvullend pensioen maak je de kloof tussen je laatste loon en je wettelijk pensioen kleiner.

Een groepsverzekering wordt door de werkgever afgesloten in het voordeel van het personeel en is dé manier om uw werknemers een aanvullend pensioen te laten opbouwen. Om dit aanvullend pensioen op te bouwen, stort de werkgever en/of de werknemer bijdragen aan een pensioeninstelling. Er kan dus een werkgeversbijdrage of een werknemersbijdrage (die de werkgever op het loon inhoudt) zijn, of beide. Dat gebeurt via een pensioenfonds of een verzekeringsonderneming (groepsverzekering) – ongeveer 95% - kiest voor een groepsverzekering.

De groepsverzekeraar beheert de betaalde premies na aftrek van kosten en investeert het in veilige beleggingen. Niet alleen heb je zo de garantie dat wat jij en je werkgever storten niet verloren gaat als mogelijke gevolgen van een faillissement of als de verzekerde het bedrijf verlaat. Je geniet bovendien ook van een gegarandeerd rendement op de definitief verworven reserves.

Groepsverzekering: voor wie?

Elk bedrijf met werknemers - arbeiders of bedienden - kan een groepsverzekering opzetten. Bovendien stimuleert de overheid de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit.

De premies die u als werkgever betaalt, kunt u – binnen bepaalde grenzen – van de bedrijfsinkomsten aftrekken. De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting.

Verschillende soorten aanvullend pensioen

Er bestaan twee soorten aanvullende pensioenplannen. In het pensioenreglement staat beschreven welk type aanvullend pensioen u zult krijgen.

Vaste bijdragen:

De meest voorkomende soort. Elke maand storten jij en/of je werkgever een bepaald bedrag – meestal een percentage van je loon.

Vaste prestaties:


Je plan voorziet een te bereiken doel bij je pensioen, bijvoorbeeld uitgedrukt in een percentage ten opzichte van je laatste jaarloon.

Wanneer krijgt u het aanvullend pensioen uitbetaald?

​De manier waarop uw groepsverzekeringscontract kan worden vereffend, wordt vastgelegd in het pensioenreglement van uw groepsverzekering.

Enkele maanden vóór de einddatum van het groepsverzekeringscontract ontvangt de verzekerde een informatiefiche met betrekking tot zijn groepsverzekering, waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

  • De einddatum van het contract (ten vroegste op uw 60ste)

  • Het aanvullend pensioen dat de verzekerde zal ontvangen op deze einddatum en hoe het uitbetaald wordt.
     

Op de einddatum van uw groepsverzekering kan het aanvullend pensioen volgens twee mogelijkheden worden uitbetaald:

  • Ofwel de uitbetaling van een pensioenkapitaal in één keer.

  • Ofwel ontvangt u een periodieke, maandelijks of jaarlijks, pensioenbetaling in de vorm van een (rente).

bottom of page