top of page

Verzekeringen voor particulieren

Auto
verzekering

Elke eigenaar van een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, is wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van dat voertuig te verzekeren.

Rechtsbijstand
verzekering

De waarborg “Rechtsbijstand” behartigt uw belangen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. 

Individuele ongevallen
verzekering

Deze verzekering biedt bescherming wanneer u en uw gezinsleden ernstige lichamelijke schade oplopen wanneer je in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt.

Pensioen
sparen

Een pensioen -

spaarverzekering biedt u verschillende oplossingen om een kapitaal op te bouwen voor een comfortabel pensioen en u geniet tegelijkertijd een belangrijk fiscaal voordeel

Familiale 
verzekering

De familiale verzekering beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Brand
verzekering

De brandverzekering ook wel woningverzekering
genoemd - is een verzekering die je zal vergoeden voor materiële schade veroorzaakt aan je woning of inboedel.

Hospitalisatie
verzekering

"Een hospitalisatie-

verzekering vermijdt dat je je eigen spaarcenten moet opsouperen aan ziekenhuisfactuur, doktersrekeningen en medicatie."

Uitvaart
verzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie, wat uw familie financiële zorgen bespaart. 

Meer info over onze verzekeringen?

Neem vrijblijvend 

contact op voor advies of een offerte.

bottom of page