top of page
De individuele ongevallen
verzekering
Wat is de individuele ongevallenverzekering?

Deze verzekering is interessant voor iedereen die zich wil beschermen tegen ongevallen in de privésfeer. Onderzoek wijst uit dat de meeste gezinnen denken dat ze hiervoor verzekerd zijn via hun standaard polissen, maar niets is minder waar…

Daarom biedt de individuele ongevallenverzekering financiële bescherming wanneer u en uw gezinsleden ernstige lichamelijke schade oplopen wanneer je in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt. Zowel in het verkeer als bij u thuis, op reis, in de jeugdbeweging of vereniging, enz....

Bescherm u tegen de risico’s van het dagelijkse leven

Wat biedt de individuele ongevallenverzekering?
  • Terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds. Daarin zijn ook inbegrepen de kosten van vervoer naar het ziekenhuis, prothesen, honoraria van dokters enz. en dit zowel voor binnen- als buitenland.
     

  • Een bepaald kapitaal bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
     

  • Een kapitaal of rente (bv. maandelijkse vergoeding tot aan een bepaalde periode) in geval van blijvende invaliditeit.
     

  • Bij overlijden wordt het verzekerde kapitaal uitbetaald aan de nabestaanden.

 

bottom of page