top of page
Klantenbescherming
Stel je toekomst voordelig veilig met Fiers Verzekeringen

Investeren in de toekomst? Dat begint bij de juiste spaarformules en verzekeringen voor je gezin of bedrijf. Met meer dan 20 jaar ervaring en 15 gekwalificeerde medewerkers is Fiers Verzekeringen de geknipte partner om je daarbij te begeleiden.

Welke gevaren zijn verzekerd?

Van autoverzekeringen over inkomensbescherming tot familiale verzekeringen (BA), bij Fiers Verzekeringen vind je onmisbare verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Als je een totaalpakket kiest, bieden we je graag flinke kortingen aan. Kies nu voor een zorgeloze toekomst!

Jouw ambities centraal

Om je gezin of bedrijf optimaal te verzekeren, moeten we je verwachtingen en ambities kennen. Daarom begint elke samenwerking met een gesprek. Samen met jou vinden we de beste oplossing voor jouw situatie. Die persoonlijke aanpak staat in het hele verzekeringstraject centraal, van het advies op maat tot de opvolging van eventuele schadegevallen. 

Gericht sparen en beleggen

Ook bij spaarformules en beleggingen adviseert Fiers Verzekeringen je graag. Fiscaal voordelig sparen, vaste of variabele opbrengsten, gewaarborgd of niet-gewaarborgd kapitaal: tussen onze formules vind je er gegarandeerd één die je op het lijf geschreven is.

MiFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee: 
 

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. 
 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen. 

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. 

Ons belangenconflictenbeleid


De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

bottom of page