top of page
BA-uitbating
verzekering

Als ondernemer maak je heel wat mee bij de uitoefening van je bedrijfsactiviteit. Er kan op zo’n momenten dan ook heel wat misgaan.

Een verzekering BA Uitbating kan in veel gevallen een oplossing bieden.

Enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

  • Je bent schilder en maakt ongewild een verfplek op een muur die helemaal niet geschilderd diende te worden.

  • Eén van je werknemers rijdt met zijn vorkheftruck een klant omver.

  • Tijdens een huisbezoek loop je een antieke vaas omver.
     

Een verzekering BA Uitbating dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout van (een medewerker van) de onderneming.

Het kan gaan om materiële schade (bijvoorbeeld de kapotte vaas), lichamelijke schade (de gewonde voorbijganger) of immateriële gevolgschade (de schade die ontstaat omdat een derde partij goederen die beschadigd zijn niet kan gebruiken).

Het is mogelijk om in de verzekering BA Uitbating een aantal aanvullende waarborgen op te nemen:

De schade kan zowel binnen als buiten de onderneming voorvallen. Alle activiteiten van de onderneming zijn gedekt. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk dat je activiteiten die je uitvoert buiten de Europese Unie, vooraf expliciet moet melden aan de verzekeraar opdat deze verzekerd zouden zijn. Of jij dit ook moet doen, lees je best na in de algemene voorwaarden van je verzekering.

Belangrijk is dat het moet gaan om niet-contractuele aansprakelijkheid. Wanneer je een inbreuk pleegt op een contractuele overeenkomst met een klant, dan kan je voor de eventuele schadevergoeding niet rekenen op de tussenkomst van de verzekeraar.

De premie voor een verzekering BA Uitbating hangt af van de activiteit, de verzekerde waarborgen en kapitalen, het aantal personeelsleden en/of de omzet van het bedrijf. Een verzekering BA Uitbating bevat meestal een vrijstelling.

bottom of page